Coachande Samtal

I coachande samtal får du hjälp att hitta svaren som du har inom dig för att komma vidare, komma dit du vill och nå dina mål. Du bokar med fördel 5 samtal. Vid första samtalet lägger vi upp en plan för dig för att sedan hitta djupet i dina frågor och du kommer fram till dina svar. Vi tar hjälp av några få men kraftfulla frågor för att nå in i känslan i din kropp och vad den känslan vill säga dig. Utifrån det når du nya insikter och kan ta ut din riktning.

Elenors utbildningar:
Diplomerad Coach Modigt Ledarskap
@modigtledarskap
För frågor maila oss på info@heladufalun.se

Boka tid